Informačné vzdelávanie je agenda, ktorá ku knižniciam patrí a nemali by si ju nechať vziať. Vzhľadom na jej význam si vyžaduje pozornosť zriaďovateľov knižníc aj knihovníkov, najmä tých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Informačné vzdelávanie totiž chápeme ako jednu z podmienok zlepšovania informačnej gramotnosti a tá má v súčasnej spoločnosti, označovanej ako vedomostná, veľký význam v osobnom aj profesionálnom živote jednotlivca. Odborné podujatie určené knihovníkom všetkých typov knižníc organizuje Slovenská asociácia knižníc v rámci projektu s rovnakým názvom. Jeho cieľom je výmena skúseností a získanie nových poznatkov o informačnej gramotnosti a vzdelávaní.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Odborný garant: prof. Jaroslav Šušol, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave

Programový a organizačný výbor:
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
PhDr. Daniela Džuganová
Ing. Ondrej Látka, PhD.
Mgr. Jitka Kmeťová
Mgr. Katarína Matušková
Mgr. Katarína Šušoliaková
Ing. Alena Poláčiková
Webinár Hovorme o informačnom vzdelávaní 1program a prezentácie z podujatia
Termín konania: 8. 12. 2021
Webinár Hovorme o informačnom vzdelávaní 2program a prezentácie z podujatia
Termín konania: 8. 2. 2022