Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj a legislatívu

Predsedníčka:
Valéria Závadská
Členovia:
Daniela Džuganová
Monika Lopušanová

Odborná skupina pre informačno-komunikačné technológie

Predsedníčka:
Jitka Kmeťová
Členovia:
Norbert Végh
Agnesa Juhászová

Odborná skupina pre edičnú činnosť a marketing knižníc

Predsedníčka:
Alena Mičicová
Členovia:
Iveta Hurná
Blanka Snopková

Odborná skupina pre medzinárodnú spoluprácu

Predsedníčka:
Alena Poláčiková
Členovia:
Alena Mičicová

Sekcia verejných knižníc

Predsedníčka:
Iveta Hurná
Členovia:
Katarína Šušoliaková

Sekcia akademických knižníc

Predsedníčka:
Beáta Bellérová
Členovia:
Daniela Džuganová
Jitka Kmeťová
Alena Poláčiková