Slovenská asociácia knižníc je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike.

Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.