Zoznam podporen7ch projektov na rok 2021

1.Okresná knižnica Dávida GutgeselaPrázdniny s knihomilkou150
2.Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská SobotaPOTULKY GEMER – MALOHONTOM I.100
3.Knižnica pre mládež mesta KošiceAmbasadori knižnice150
4.Mestská¡ knižnica Ľ. Štúra, Bánovce nad BebravouNové logo našej knižnice150
5.Verejná knižnica Mikuláša KováčaBANSKOBYSTRICKÉ PIERKO 2021100
6.Kysucká knižnica v ČadciKOLOKVIUM 2021 – 23. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO STRETNUTIA SLOVENSKÝCH, ČESKÝCH A MORAVSKÝCH
BIBLIOGRAFOV
300
7.Novohradská knižnica v LučenciTlačiareň od Gutenberga po 18 storočie100
8.Štátna vedecká kn ižnica v Banskej BystriciTRENDS IN LIBR@RIES, XX. ročník200
9.Tribečská knižnica v TopoľčanochČítaj veľa, čítaj rád a buď s knihou kamarát200
10.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnicaAKO SA VYZNAŤ V MEDIÁLNOM OBSAHU200

Výzva pre program „Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2021“

Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje výzvu zameranú na finančnú podporu projektov členských knižníc. Cieľom výzvy je podpora projektov, ktoré sa zaoberajú odbornou problematikou pre zamestnancov knižníc, alebo ktorých obsahom sú kultúrne či vzdelávacie aktivity.

Celkovo bude prerozdelených 1 500 eur. Maximálna výška podpory jedného projektu je 200 eur.

Kto sa môže prihlásiť:
– oprávnenými žiadateľmi sú iba členské knižnice Slovenskej asociácie knižníc
Aké projekty môžu byť podporené:
– projekty pre odbornú knihovnícku verejnosť zamerané na zvyšovanie znalostí v rôznych oblastiach knižničnej práce
– projekty pre deti a mládež zamerané na zvyšovanie povedomia o knižniciach a snahu zvýšiť návštevnosť knižníc s cieľom podpory čitateľskej gramotnosti
– projekty pre seniorov zamerané na vzdelávacie aktivity v snahe dosiahnuť vyššiu kvalitu života tejto skupiny verejnosti
– iné inovatívne projekty pre komunitu v regióne zamerané na podporu ich života, vzdelávania, zamestnanosti
– projekty zamerané na kultúrne vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť presahujúce rámec jednej knižnice
Aké projekty a výdavky nebudú podporené:
– besedy so spisovateľmi, literárne večery, interné podujatia knižnice
– cestovné náklady, občerstvenie
Časový harmonogram:
29. 1. 2021zverejnenie výzvy
15. 2. 2021uzávierka prijímania projektov
19. 2. 2021zverejnenie výsledkov
1. 3. – 30. 11. 2021čerpanie finančnej podpory a realizácia projektov
13. 12. 2021posledný termín podania záverečnej správy a vyúčtovanie
Ďalšie podmienky predkladania projektov:
– knižnica je povinná predložiť projekt na tlačive ŽIADOSTI na poskytnutie finančných prostriedkov a to v 3 (troch) exemplároch
– žiadosť musí obsahovať stručnú charakteristiku projektu vrátane popisu aktivít, cieľovej skupiny, propagácie
– žiadosť musí obsahovať celkový rozpočet projektu vrátane popisu a rozpočtu jednotlivých výdavkov
– žiadosť je potrebné poslať na elektronickú adresu predsedu SAK: Ing. Ondrej Látka, PhD., Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, ondrej.latka@tuke.sk
– pri termíne predloženia projektov rozhoduje čas doručenia žiadosti (elektronická forma)
– každá knižnica, ktorej projekt bude schválený, je povinná so SAK uzatvoriť ZMLUVU, kde budú uvedené všetky podmienky finančnej podpory projektu

Všetky predložené projekty bude posudzovať správna rada SAK. Žiadatelia, ktorí mali v predošlých troch rokoch schválený projekt a nesplnili zmluvné podmienky, budú z posudzovania vylúčení na dobu jedného roka.

Partnerstvo 2021 – ZmluvaStiahnuť
Partnerstvo 2021 – ŽiadosťStiahnuť