Inštrukcie k používaniu propagačnej grafiky k TSK2022

Milé knižnice, používajme jednotnú grafiku pri propagácií všetkých podujatí počas Týždňa slovenských knižníc 2022.

Podrobný návod nájdete v tomto PDF súbore:

Kompletnú editovateľnú grafiku na propagáciu nájdete v ZIP súbore (280MB)

http://sakba.sk/wp-content/uploads/dokumenty/2022/TSK2022_Grafika.zip


Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

vyhlasujú pre rok 2022
23. ročník celoslovenského podujatia
Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
28.2. – 6. 3. 2022 pod spoločným mottom


KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH


Týždeň slovenských knižníc sa z dôvodu pandemickej situácie presunie do ONLINE prostredia a preto sa všetky aktivity budú realizovať iba virtuálne.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc bude preto taktiež online.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 28. februára 2022 o 13. hod. na našej webovej aj FB stránke. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK 2021“, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Týždeň slovenských knižníc 2022 by mal reagovať na naliehanie súčasnej doby a potreby ochrany životného prostredia. Témou TSK 22 by mali byť EKO knižnice so snahou ukázať, že činnosť a správanie, s ktorým sa v knižniciach stretávame, ide aj šetrnejšie k životnému prostrediu.

Toto správanie má za následok nielen dobrý pocit a odľahčenie „planéty“, ale prináša so sebou aj finančné úspory. Chceme poukázať na to, že knižnice sú miestom priateľským k ľuďom, ale aj k životnému prostrediu.

Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby o svojich podujatiach informovali a publikovali. Vítame iniciatívy všetkých knižníc – aj tých najmenších obecných. Z knižníc zapojených do nášho prieskumu vyžrebujeme dve, ktoré dostanú hodnotné ceny od našich sponzorov.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2022.

Veľa úspechov a nových nápadov počas Týždňa slovenských knižníc, počas marca – Mesiaca knihy, ale aj počas celého roka 2022 všetkým knižniciam na Slovensku želajú

Ing. Ondrej Látka, PhD.
predseda SAK
Mgr. Helena Mlejová
predsedníčka SSKK