SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC

vyhlasuje 25. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc
4. – 10. marca 2024 pod spoločným mottom


KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – #Knižnica

Záštitu nad podujatím „Týždeň slovenských knižníc“ a „Je nás počuť“
prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová


Cieľom podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciach pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.

Chceme poukázať na to, že slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom. Pracujú s témami ako prístupnosť, digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám.

Chceme upriamiť pozornosť na knihy, pretože knihy napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity.
Knihy deťom pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Knihy sú v súčasnej dobe potláčané používaním tabletov a moderných technológií, ale aj napriek tomu by mali byť súčasťou domácností. Deti, zoberte svojich rodičov a starých rodičov do knižnice, kde na Vás čaká ohromné množstvo príbehov.

Pred podujatím:

Knižnice môžu svoje podujatia nahlasovať na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/TSK2024_Dotaznik
* Každá zo zapojených knižníc bude zaradená do žrebovania o hodnotné ceny. Víťazov budeme žrebovať na slávnostnom otvorení TSK 2024

Šablóna na plánovanie podujatí v knižnici (jednotná grafika) – stiahnuť
Plagát na propagáciu TSK2024 (jednotná grafika) – stiahnuť
Banner na sociálne siete (jednotná grafika) – stiahnuť
Plagát na propagáciu podujatia „Je nás počuť 2024“ (jednotná grafika) – stiahnuť
Pozvánka na slávnostné otvorenie – stiahnuť

Pri zdieľaní aktivít v rámci Týždňa slovenských knižníc na sociálnych sieťach používajte hashtag #TSK2024 alebo #Knižnica

„Je nás počuť 2024“

INŠTRUKCIE k podujatiu
1. Vyplňte dotazník pre zapojenie sa do podujatia „Je nás počuť 2024“ – dotazník

2. Číta sa v jeden deň a v jednu hodinu v stredu 6. 3. 2024 o 15,30 hod.
Spôsob si zvoľte sami. Jedná sa o symbolickú akciu a možností je veľa. Niekde čítajú tak, že otvoria okná a vyložia reproduktory, niekde sa číta pred knižnicou, niekto vysiela Live a dáva na sociálne siete, niekde čítajú v obecných rozhlasoch…

Téma je dobrovoľná, ale zameraná môže byť na knižnice, príbehy knižníc a regionálnych autorov a podobne.

3. Cieľom nie je mať veľký počet poslucháčov, ale aby o nás ľudia vedeli, aby nás bolo počuť.
Niekto pozýva hercov, umelcov, miestnych aktivistov politikov, deti mládež, knihovníkov… Je to na vás.
Obvykle sa číta približne hodinu.

Plagát na propagáciu podujatia (jednotná grafika) – stiahnuť

Po ukončení TSK 2024:

Po ukončení TSK nám, prosím, nahláste úspešnosť Vašich podujatí: https://bit.ly/TSK2024_vyhodnotenie
(je to potrebné pre štatistiky a vykazovanie v rámci FPU)


Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 4.3.2024

Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK 2023“ niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Predpokladáme, že počas TSK vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby o svojich podujatiach informovali a publikovali. Vítame iniciatívy všetkých knižníc – aj tých najmenších obecných. Z knižníc zapojených do nášho prieskumu vyžrebujeme dve, ktoré dostanú hodnotné ceny od našich sponzorov.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2024.

Tlačová správa TSK 2024 – na stiahnutie TU

Veľa úspechov a nových nápadov počas Týždňa slovenských knižníc, počas marca – Mesiaca knihy, ale aj počas celého roka 2024 všetkým knižniciam na Slovensku želá Správna rada Slovenskej asociácie knižníc.