SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC

vyhlasuje 24. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc
6.3. – 12. 3. 2023 pod spoločným mottom


KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií


Cieľom je vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí poukázať na to, že v knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií.

Knižnice môžu nahlasovať svoje podujatia na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/TSK2023_Dotaznik
Po ukončení TSK nám, prosím, nahláste úspešnosť Vašich podujatí: https://bit.ly/TSK2023_vyhodnotenie
Dotazník pre zapojenie sa do podujatia „Je nás počuť 2023“: https://bit.ly/Je_nas_pocut_2023

* Každá zo zapojených knižníc bude zaradená o hodnotné ceny. Víťazov budeme žrebovať na otvorení TSK 2023.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa bude konať 6.3.2023 v Trenčíne.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 6.3.2023 o 13:00 v Trenčíne. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK 2022“, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby o svojich podujatiach informovali a publikovali. Vítame iniciatívy všetkých knižníc – aj tých najmenších obecných. Z knižníc zapojených do nášho prieskumu vyžrebujeme dve, ktoré dostanú hodnotné ceny od našich sponzorov.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2023.

Veľa úspechov a nových nápadov počas Týždňa slovenských knižníc, počas marca – Mesiaca knihy, ale aj počas celého roka 2023 všetkým knižniciam na Slovensku želá Správna rada Slovenskej asociácie knižníc.