SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC

vyhlasuje 24. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc
6.3. – 12. 3. 2023 pod spoločným mottom


KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií


Cieľom je vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí poukázať na to, že knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií.

Knižnice môžu nahlasovať svoje podujatia na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/TSK2023_Dotaznik
Po ukončení TSK nám, prosím, nahláste úspešnosť Vašich podujatí: https://bit.ly/TSK2023_vyhodnotenie

Poster na plánovanie podujatí v knižnici (jednotná grafika): poster_šablóna_TSK2023
Banner na sociálne siete (jednotná grafika): kampan

* Každá zo zapojených knižníc bude zaradená o hodnotné ceny. Víťazov budeme žrebovať na otvorení TSK 2023.

INŠTRUKCIE k podujatiu „Je nás počuť 2023“
1. Vyplňte dotazník pre zapojenie sa do podujatia „Je nás počuť 2023“: https://bit.ly/Je_nas_pocut_2023

2. Číta sa v jeden deň a v jednu hodinu v stredu 8.3.2023 o 15:30
Spôsob si zvolíte sami, pretože je to symbolická akcia. Možností je veľa. Niekde čítajú tak, že otvoria okná a vyložia reproduktory. Niekde sa číta pred knižnicou, niekto vysiela Live a dáva na sociálne siete, niekde čítajú v obecných rozhlasoch…

3. Cieľom nie je mať veľký počet poslucháčov, ale to, aby o nás ľudia vedeli, aby nás bolo počuť.
Niekto, pozýva hercov, umelcov, miestnych aktivistov politikov, deti mládež, knihovníkov. Je to na vás. Číta sa asi hodinu.

4. Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov budeme čítať diela, ktoré sa daným témam venujú. Ale ani to nie je podmienka. Proste jediná podmienka je deň a čas. Ak niečo nie je jasné napíšte nám.


Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 6.3.2023 o 13:00 v Trenčíne v Galérií Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne koncertná sála (Palackého 27, Trenčín).

Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK 2022“ niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Predpokladáme, že počas TSK vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby o svojich podujatiach informovali a publikovali. Vítame iniciatívy všetkých knižníc – aj tých najmenších obecných. Z knižníc zapojených do nášho prieskumu vyžrebujeme dve, ktoré dostanú hodnotné ceny od našich sponzorov.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2023.

Tlačová správa TSK 2023 – na stiahnutie TU

Veľa úspechov a nových nápadov počas Týždňa slovenských knižníc, počas marca – Mesiaca knihy, ale aj počas celého roka 2023 všetkým knižniciam na Slovensku želá Správna rada Slovenskej asociácie knižníc.