Elektronický zborník z celoslovenskej konferencie KNIŽNICE 2022
Knižnice a informačné vzdelávanie – Publikácia je výstupom projektu Knižnice a informačné vzdelávanie realizovaným v roku 2021
Kultúrne dedičstvo pre všetkých! Knižnice 2018 – elektronický zborník z celoslovenskej konferencie
Text a čítanie, mládež a knižnice – Výskum čítania mládeže vo veku 13 – 17 rokov v SR
Elektronický zborník z celoslovenskej konferencie KNIŽNICE 2015
Elektronický zborník z celoslovenskej konferencie KNIŽNICE 2012
Čítanie mládeže v Slovenskej republike – interpretácia výsledkov výskumu
Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl