Prihláška za člena

Formulár prihlášky stiahnite na svoj počítač a po vyplnení a podpísaní odošlite na adresu predsedu SAK:

Ing. Ondrej Látka, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica
Němcovej 7
042 00 Košice

čLENSKé POPLATKY

Uznesením valného zhromaždenia SAK dňa 15.02.2023 boli schválené členské príspevky na rok 2024:

CVTI SR250 EUR
ŠVK, SKN Levoča, UK SAV, SPK180 EUR
akademické knižnice150 EUR
verejné knižnice regionálne120 EUR
verejné knižnice mestské50 EUR
špeciálne knižnice30 EUR
obecné knižnice20 EUR