Vydavateľ:Slovenská asociácia knižníc
redakcia: Klemensova 2522/1
814 67 Bratislava
e-mail: redakcia@sakba.sk
ISSN: 1335-7905, vychádza 4x ročne
Tlač: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

Termíny uzávierok Bulletinu SAK v roku 2021

Ročník 29, 2021Termín uzávierkyTermín vydania
Číslo 128.2.202117.4.2021
Číslo 231.5.202112.7.2021
Číslo 331.8.20218.10.2021
Číslo 419.11.202113.12.2021