Termín konania: 8. február 2022

Program:
Čo ukázal prieskum informačnej gramotnosti mládeže – študenti VŠ
PhDr. Daniela Džuganová, Mgr. Beáta Bellérová, PhD.prezentácia

Pohľad odborníka
Rozvoj mediálnej a informačnej kompetencie/gramotnosti v kontexte éry dezinformáciíprezentácia
Doc. Viera Kačinová, PhD., UCM v Trnave
Informačná gramotnosť ako katalyzátor kvality vzdelávania v akademickom prostredí
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD. z UK v Bratislave

Ako na to: Dobrá prax (v ČR)
Anatomie akademické podpory NTKprezentácia
Mgr. Alena Chodunská, Mgr. Tomáš Razim z NTK v Prahe
Kurzy práce s informáciami pre vysokoškolákovlink na Kurz práce s informacemi
Mgr. Hana Tulinská z KISK Masarykovej univerzity v Brne

Plagát na stiahnutie v PDF alebo JPG formáte