Slovenská asociácia knižníc
Klemensova 2522/19
814 67 Bratislava

IČO: 30845181


Kontakt na predsedu SAK:

Ing. Ondrej Látka, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica
Němcovej 7
042 00 Košice
Slovenská republika
tel.: 421 908 177 992
e-mail: ondrej.latka@tuke.sk

Správna rada SAK: srsak@sakba.sk

Kontaktný mail: info@sakba.sk

Kontaktujte nás