PREDSEDNÍČKA

Mgr. Lívia Koleková
Galantská knižnica
Mierové námestie 4
924 00 Galanta
tel./fax: 031/7802920
e-mail: livia.kolekova@galantskakniznica.sk

ČLENKY

PhDr. Judita Kopáčiková
Staromestská knižnica v Bratislave
Blumentálska 10/a
814 41 Bratislava
tel.: 02/55 64 24 37
fax: 02/55 42 22 68
e-mail:  riaditel@starlib.sk

PhDr. Mária Kadnárová
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta – Ústredná knižnica
ul. Odbojárov 10
832 32 Bratislava
tel.: 02/50117155
e-mail: kadnarova@fpharm.uniba.sk