Termín konania: 8. december 2021
Program:

Čo ukázal prieskum informačnej gramotnosti mládeže?
PhDr. Daniela Džuganová, Mgr. Beáta Bellérováprezentácia

Čo ukázal prieskum informačnej gramotnosti mládeže vo verejných knižniciach
Mgr. Katarína Šušoliakováprezentácia

Ako na to? Dobrá prax
Mgr. Martina Jesenská, Štátna vedecká knižnica v Košiciachprezentácia
Mgr. Lenka Malovcová, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen
prezentácia

Pohľad odborníka:
Co nebylo v učebnici – rozvoj kompetencí a gramotností žáků z perspektivy učícího knihovníkaprezentácia
Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD., Katedra informačních studií a knihovnictví FF MU v Brne

Informačná výchova a vzdelávanie v knižniciach a s knižnicouprezentácia
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave