Vyhlásená výzva „SAKAČIK“

Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov do sútaže SAKAČIK. Súťaž prebieha od 8. 1. 2024 do 10. 02. 2024 a je určená členským knižniciam Slovenskej asociácie knižníc. Všetky podrobnosti nájdete na stránke http://sakba.sk/aktivity/sakacik/. Tešíme sa na všetky podnety a aktivity knižníc za rok 2023.

Správna rada SAK