Hovorme o informačnom vzdelávaní 1 – pozvánka na webinár 8.12.2021

Slovenská asociácia knižníc pozýva na webinár Hovorme o informačnom vzdelávaní 1 v rámci projektu „Knižnice a informačné vzdelávanie: Hovorme o informačnom vzdelávaní„. Odborné podujatie sa bude konať formou 2 webinárov, z ktorých prvý sa zameria predovšetkým na problematiku verejných knižníc a druhý bude smerovaný k témam akademických knižníc.

Termín konania: 8. 12. 2021

Zaregistrovať sa je možné do 6.12.2021 na https://forms.gle/tV7kys7pqnmusrHH7

Program:
8:30 – 9:00 Čo ukázal prieskum informačnej gramotnosti mládeže?
PhDr. Daniela Džuganová, Mgr. Katarína Šušoliaková, Mgr. Beáta Bellérová
9:00 – 9:40 Ako na to? Dobrá prax
Mgr. Martina Jesenská, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Mgr. Lenka Malovcová, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen
9:40 – 12:00 Pohľad odborníka
Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD., Katedra informačních studií a knihovnictví FF MU v Brne (Co nebylo v učebnici – rozvoj kompetencí a gramotností žáků z perspektivy učícího knihovníka)
PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave (Informačná výchova a vzdelávanie v knižniciach a s knižnicou)

Link na pripojenie: https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=m5402490ba91c6a5461d9c8fc75f12e4b

Plagát na stiahnutie v PDF alebo JPG formáte