Nový Štatút Ceny ministra kultúry SR – účinnosť od 1.12.2020

Ministerstvo kultúry SR sa rozhodlo zreorganizovať udeľovanie cien a titulov, ktoré ministerstvo udeľovalo podľa jednotlivých oblastí svojej pôsobnosti a tieto spojiť do jednej Ceny ministra kultúry.

Bližšie informácie o zmenách týkajúcich sa udeľovania ceny Knižnica roka nájdete v Sprievodnom liste generálneho riaditeľa Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a v ďalších súvisiacich dokumentoch: