Por.č.Názov knižnice
Názov podujatia
Pripravená
zmluva
odoslaná
Podpísaná
zmluva
prijatá
Podpísaná
zmluva
odoslaná
Financie
odoslane
na účet
Vyúčtovanie
prijaté
Článok v B SAK
v 2022
Poznámka
1Knižnica Ružinov
PRINESME ŽIVOT DO KNIŽNICE
14.3.202215.3.202215.3.20228.4.202228.4.20222/2022
2Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
TLIB – TRENDS IN LIBR@RIES, XXI. ROČNÍK
14.3.202221.3.202221.3.202221.3.20227.11.20223/2022
4Miestna knižnica Petržalka
Letná knižná školička
14.3.202221.3.202221.3.202223.3.202226.9.20223/2022
5Spišské kultúrne centrum a knižnica
BUDÚCNOSŤ PLANÉTY JE V NAŠICH RUKÁCH
14.3.202221.3.202221.3.202222.3.202224.11.20224/2022
9Mestská knižnica Ľ. Štúra, Bánovce nad Bebravou
IDE TO AJ BEZ ODPADU
14.3.202221.3.202221.3.202221.3.202220.4.20222/2022
10Podtatranská knižnica v Poprade
RASTIEME NA ZELENO
14.3.202221.3.202221.3.202221.3.202227.5.20223/2022
11Okresná knižnica Dávida Gutgesela
EKO(ŠI) KAMOŠI
14.3.202221.3.202221.3.202221.3.20224.11.20223/2022
14Verejná knižnica Mikuláša Kováča
O ODHODENEJ PLASTOVEJ FĽAŠI
14.3.202228.3.20226.4.20226.4.202219.10.20224/2022
15Knižnica pre mládež mesta Košice
ZÁHRADA PIATICH ZMYSLOV
14.3.202221.3.202221.3.202221.3.202210.6.20223/2022
17Tribečská knižnica v Topoľčanoch
O včelách sa učíme, aj si o nich čítame
14.3.202221.3.202221.3.202221.3.202210.11.20224/2022
20Tekovská knižnica v Leviciach
Zatraktívnenie návratu detí do knižnice- Covid 19
14.3.202228.3.20226.4.20226.4.202222.8.20223/2022