Kultúra znevýhodnených skupín – vyhlásená výzva dotačného programu MK SR na rok 2024

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo novú výzvu dotačného programu pre rok 2024 Program 2 Kultúra znevýhodnených skupín. Účelom výzvy je podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Termín uzávierky predkladania žiadostí je 3. jún 2024.
Link na výzvu: Kultúra znevýhodnených skupín – podprogramy 2.1 – 2.6

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/dotacie-mk-sr/dotacie-2024/program-2-kultura-znevyhodnenych-skupin/kultura-znevyhodnenych-skupin-podprogramy-2-1-2-6/