TLib 2024 – Poklady slovenskej kultúry a ich prezentácie doma a v zahraničí – odborný seminár 21.-22. mája 2024

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pozýva na 23. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov TLib 2024 „Poklady slovenskej kultúry a ich prezentácie doma a v zahraničí“.
Súčasťou podujatia bude 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov Knižničný inkubátor na tému „Pohľad na kultúru ako príležitosť pre mladých odborníkov“.

Program

Prihlásenie účastníkov do 10. mája 2024 prostredníctvom registračného formulára https://svkbb.eu/tlib2024/