Kritické myslenie a komunikácia – pozvánka na workshopy

Slovenská asociácia knižníc v rámci projektu Knihovník vo svete dezinformácií pripravila dva workshopy s názvom Kritické myslenie a komunikácia. Workshopy sú určené zamestnancom knižníc v rôznych profesiách, najmä tým, ktorí zabezpečujú organizovanie podujatí, marketing služieb a podobne. Workshopy budú prakticky orientované a mali by zlepšiť poznatky účastníkov z danej problematiky s následným dopadom na komunikáciu s používateľmi, zameranie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, prezentáciu knižnice a pod.

Košice, 5. 10. 2023
Miesto konania: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7
Trvanie: 9:00 – 14:00
Lektorka: Hana Skljarszka, Akadémia kritického myslenia
Registrácia: do 29. 9. 2023 alebo do naplnenia kapacity – registračný link https://forms.gle/PbCf1qigH3CEN2R17

Bratislava, 19. 10. 2023
Miesto konania: Miestna knižnica Petržalka, pobočka na Vavilovej ulici č. 26
Trvanie: 9:00 – 14:00
Lektor: Ján Markoš
Registrácia: do 12. 10. 2023 alebo do naplnenia kapacity – registračný link https://forms.gle/6efx7FKAawEqqgt16

Počet účastníkov  workshopov je limitovaný. V prípade veľkého záujmu budú organizátori akceptovať iba jedného účastníka z rovnakej organizácie.

Pozvánka na stiahnutie TU