Odporúčame do pozornosti knižníc: Metodika tvorby strategických dokumentov v kultúre a kreatívnom priemysle na lokálnej a regionálnej úrovni

Do pozornosti knižníc odporúčame materiál Ministerstva kultúry SR Metodika tvorby strategických dokumentov v kultúre a kreatívnom priemysle na lokálnej a regionálnej úrovni, ktorý sa venuje procesom tvorby stratégií ako kľúčových dokumentov riadenia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu v podmienkach miest a samosprávnych krajov.
Metodika obsahuje konkrétne postupy, ktoré môžu samosprávy využívať najmä pri navrhovaní stratégií, realizácii analýz a mapovaní, implementácii opatrení a monitorovaní a hodnotení ich výsledkov.

Link na stránku vrátanie možnosti stiahnutia plného textu Metodiky nájde na https://pkkp.sk/metodika-tvorby-strategickych-dokumentov-pre-kulturu-a-kreativny-priemysel-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/