Seminár slovenských a českých hudobných knihovníkov – 17. a 18. mája 2023

Slovenská národná skupina IAML (SNS IAML) v spolupráci s Českou národnou skupinou IAML pozýva na Seminár slovenských a českých hudobných knihovníkov, ktorý sa uskutoční v Hudobnom centre Bratislava v dňoch 17.-18.5.2023.

Seminár bude zameraný na metodiku spracovania hudobnín, audio- a audiovizuálnych dokumentov v českom a slovenskom knižničnom prostredí, s viacerými tematickými okruhmi: katalogizačná prax a katalógy hudobnín, audio a audiovizuálnych dokumentov,
medzinárodné katalogizačné pravidlá, ich aplikovanie v hudobnom knihovníctve, metodika RDA pre katalogizáciu hudobných dokumentov a prax…

Z organizačných dôvodov je potrebné sa vopred zaregistrovať – registračný formulár nájdete TU

Pozvánka na stiahnutie TU