Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 – medzirezortné pripomienkové konanie – do 8. marca 2023

Možnosť zapojiť sa do medzirezortného pripomienkového konania Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Inštitúcie a verejnosť môžu pripomienky zasielať prostredníctvom portálu Slov-Lex do 8. 3. 2023.

Link na MPK: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/52
Termín ukončenia MPK: 8. 3. 2023