Posledná rozlúčka s Blankou Snopkovou, našou dlhoročnou kolegyňou

Dňa 7. januára 2023 sa v Ponikách konala posledná rozlúčka s dlhoročnou členkou správnej rady SAK PhDr. Blankou Snopkovou, PhD. Za kolegyne a kolegov sa rozlúčili O. Látka, V. Závadská a D. Džuganová.

Venujme tichú spomienku jej pamiatke.