Dotazník vnímania Ministerstva kultúry SR zainteresovanými stranami a verejnosťou

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky si dovoľuje požiadať o vyplnenie dotazníka vnímania Ministerstva kultúry SR verejnosťou a zainteresovanými stranami. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 10 – 20 minút a mal by napomôcť získať obraz o vnímaní Ministerstva kultúry, jeho silných a slabých stránkach a prispieť tak k skvalitneniu služieb a k lepšiemu nastaveniu procesov.
MK SR sa zapojilo do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, prostredníctvom ktorého implementujeme model CAF zameraný na skvalitnenie a zefektívnenie procesov a služieb v organizáciách.

Link na dotazník https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/669232