Dotazníkový prieskum MK SR

Milé kolegyne a kolegovia,

Slovenská asociácia knižníc v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky si Vám dovoľuje sprístupniť dotazníkový prieskum pre analýzu nižšieho podielu registrovaných čitateľov v knižniciach.

Chceme Vás poprosiť o vyplnenie týchto dotazníkov, aby bolo dostatok informácií pre analýzu.

Nižší podiel registrovaných čitateľov z pohľadu knižníc https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/334327?lang=sk

Verejnosť a knižnice https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/558828?lang=sk

Dotazníky bude možné vyplniť do 30. septembra 2022.

Ďakujeme