Celoslovenská konferencia „Knižnice 2022 – Priestor pre všetkých“

Milé knihovníčky, milí knihovníci, vážená odborná verejnosť,

Slovenská asociácia knižníc pripravila celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „Knižnice 2022 – Priestor pre všetkých“, ktorá s odstupom času nadväzuje na predchádzajúce ročníky.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na spomínanú konferenciu, ktorá sa bude konať 4. a 5. októbra 2022 v hoteli Sorea Máj v Liptovskom Jáne.

Všetky podrobné informácie, vrátane registrácie nájdete na stránke www.sakba.sk/kniznice2022.

Všetci ste srdečne vítaní !

Všeobecná pozvánka – Pozvanka_Kniznice2022_vseobecna

Pozvánka v grafike – Pozvanka_Kniznice2022_grafika

Organizačný tím konferencie