Vyhodnotenie Týždňa slovenských knižníc

Tešíme sa, že TSK2022 mal taký veľký marketingový dosah a že sa do neho zapojilo tak veľa knižníc.

Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie dotazníka pre vyhodnotenie vašich podujatí, aby sme mali podrobnejšie štatistické údaje.

Zaujíma nás hlavne:

  • počet podujatí organizovaných v rámci TSK2022
  • počet zapojených čitateľov v rámci týchto podujatí

Svoje odpovede prosíme vypĺňajte v tomto formulári

Ďakujeme