SAKAČIK 2021 – vyhlásenie súťaže

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc vyhlasuje súťažSAKAČIK 2021“ – Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu ČInnosť Knižnice.

Súťaž bude prebiehať v termíne od 31. 01. 2022 až do 18. 02. 2022 a je určená členským knižniciam Slovenskej asociácie knižníc.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke SAK.