Knižnice počas vyhláseného núdzového stavu

Dávame knižniciam do pozornosti aktuálne Uznesenie vlády SR č. 428/2021 k vyhláseniu núdzového stavu, nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a Manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID–19.

Upozorňujeme, že knižnice prijatím vyhlášky č. 263 stratili výnimku zo zákazu uzatvorenia maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby.

Vyhláška 261 – opatrenia k obmedzeniam hromadného podujatia

Vyhláška 262 – opatrenia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 263 – opatrenia k obmedzeniam prevádzok

Vyhláška 264 – dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID–19