Pozvánka na interaktívny online seminár pre knihovníkov „Ako sa vyznať v mediálnom obsahu“ – 23.11.2021

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach pozýva vďaka podpore Slovenskej asociácie knižníc na interaktívny online seminár pre knihovníkov Ako sa vyznať v mediálnom obsahu, ktorý sa uskutoční 23. novembra 2021 v čase 9:00 – 15:00 hod.

Seminár sa uskutoční prostredníctvom aplikácie MS Teams a je potrebné mať technické vybavenie: kamera + mikrofón.

Registrácia na: eva.matusovicova@upjs.sk

Pozvánka – na stiahnutie vo formáte PDF alebo JPG