Prieskum informačného správania – žiadosť o vyplnenie dotazníka do 26.10.2021

V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie SAK pripravila prieskum informačnej gramotnosti mládeže. Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Prosíme knižnice a knihovníkov o šírenie dotazníka medzi mladými čitateľmi a ďalšími potenciálnymi respondentmi.

Prieskum bude prebiehať do 26.10.2021

Dotazník je dostupný na adrese https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38

Informačný plagát vo formáte JPG

Informačný plagát vo formáte PDF