Pozvánka na webinár „Ako vnímať inakosť“ – 21.10.2021

Knižnica pre mládež mesta Košice pozýva na webinár Ako vnímať inakosť v rámci projektu Rozmanitosť ľudskosti dňa 21.10.2021 od 9,30 hod.

Rozmanitosť ľudskosti je projekt Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorý poukazuje na potrebu individuálneho prístupu k deťom s rôznym typom hendikepu a poruchami učenia. V pobočke Nezábudke ponúka stretnutia so psíkom terapeutom podporujúce psychickú a emocionálnu pohodu predškolákov, žiakov základných a tiež špeciálnych škôl.

Webinár vo svojej vzdelávacej časti zahŕňa dopoludnie, ktoré cez online priestor sprostredkuje knihovníkom po celom Slovensku informácie približujúce prácu, projekty, ciele, no najmä praktické postrehy a skúsenosti v o.z. Zvieratá a ľudia navzájom (lektorka a animátorka Slávka Dupláková) a v Únii pre slabozrakých a nevidiacich (lektorka Zuzana Mihályová, vedúca krajského strediska v Košiciach a Erika Forgáčová, sociálna pracovníčka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v okrese Košice).

Termín a čas: 21. 10. 2021 (štvrtok) od 9:30 hod.

Registrácia: online prihlasovací formulár
Link na pripojenie vám bude zaslaný na vami uvedený e-mail z prihlasovacieho formulára.