Coronavirus a aktualizácia Covid au v knižniciach

Dávame knižniciam do pozornosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 240/2021 a 241/2021 V. v. SR z 12. augusta 2021, ktoré podrobnejšie upravujú aplikáciu COVID AUTOMATU – Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-COV-2 (choroba Covid-19).


Vyhláška č. 240 v par. 2, ods. 2, písm. n) uvádza výnimku pre knižnice, aj keď bude okres v 3. stupni ohrozenia (čierna farba). V nasledovných odsekoch 3-5 sú podrobnejšie definované povinnosti, ktoré musia knižnice dodržiavať. V dokumente COVID AUTOMAT sú totiž knižnice menované spolu s múzeami, galériami a výstavnými sieňami, ktoré majú v predmetnej vyhláške definovaný iný režim.


Vyhláška č. 241 v par. 2 a 7 uvádza podrobne definuje režim pri organizovaní hromadných podujatí v jednotlivých stupňoch a v závislosti od výberu jednotlivých protokolov COVID AUTOMATU (základ, OTP a kompletne očkovaní).

Okrem toho je potrebné dodržiavať vyhlášky ÚVZ SR č. 237, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest a č. 239, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.


Pre komplexnosť informácií pridávame aj dokument COVID AUTOMAT verzia 4.1 , schválený uznesením vlády SR č. 440/2021 dňa 10. augusta 2021.


Spolu to zvládneme a držme si palce navzájom,
Správna rada Slovenskej asociácie knižníc