Ministerstvo kultúry spustilo dotačnú výzvu – 15 miliónov pre regionálne kultúrne inštitúcie

Obce a samosprávy môžu do 11. novembra 2021 žiadať o dotáciu až do výšky 200 000 eur na modernizáciu svojich kultúrnych inštitúcií. Dotáciu môžu čerpať aj knižnice v minimálnej výške NFP 30 000 eur. Dotácie sú určené najmä na technické vybavenie, ale aj menšie stavebné úpravy, ktoré zvýšia štandard a znížia náklady na prevádzku.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 11.11.2021.

Podrobnejšie informácie k výzve nájdete na stránke Ministerstva kultúry, kompletné znenie výzvy s prílohami je zverejnené TU.