MK SR pripravuje výzvu na nenávratný finančný príspevok aj pre knižnice

Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP (Integrovaný regionálny operačný program) pripravuje vyhlásenie novej výzvy „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“ v rámci prioritnej osi č. 7: REACT-EÚ. 

Pre kultúrne inštitúcie typu knižnice bude minimálna výška NFP na projekt predstavovať sumu 30 tisíc eur. Podpora bude orientovaná do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, ako aj stavebných úprav súvisiacich s realizovaným zvyšovaním ich technologických a funkčných štandardov.

Celý text na stránke Ministerstva kultúry: Ďalších 15 miliónov eur na podporu kultúry v časoch pandémie » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.sk)