Knižnica roka 2020 – Krajská knižnica v Žiline

Krajskej knižnici v Žiline bola udelená Cena ministerky kultúry SR Knižnica roka za aktívnu prácu na skvalitnení služieb pre používateľov a rozsiahlu rekonštrukciu knižničných priestorov, ktorá prispela k vytvoreniu moderného, funkčného a inkluzívneho prostredia pre návštevníkov a knihovníkov.

Celý článok na stránke MK SR tu