Prihlasovanie príspevkov na XXIII. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov – do 31.7.2021

Organizátori Kolokvia slovenských, moravských a českých bibliografov prosia záujemcov o aktívnu účasť zaslať prihlášku s uvedením názvu príspevku a krátkej anotácie najneskôr do 31.7.2021 na adresu blanka.snopkova@svkbb.eu.

Bližšie informácie o tematických okruhoch nájdete tu