Ambasádori knižnice – projekt Knižnice pre mládež mesta Košice

SAK finančne podporila projekt „Ambasádori knižnice“ zameraný na sčítaných teenagerov a mladých dospelých. Cieľom projektu je zoskupiť mladých ľudí (15 – 25 rokov), ktorí prejavia záujem zdokonaľovať svoje schopnosti a využívať osobné účty na sociálnych sieťach na kreatívnu propagáciu knižnice a jej činností.

Bližšie informácie nájdete na stránke knižnice

Plagát a popis projektu