Remeslo a kniha 2021 – pozvánka na online konferenciu 27.- 28. mája 2021

Slovenská národná knižnica pozýva na 2. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha so zameraním na konzervátorské a reštaurátorské zásahy, reverzibilitu verzus trvalé ošetrenie, multidisciplinárnu spoluprácu, výskum a nové technológie v oblasti reštaurovania a konzervovania, problematiku sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva.

Konferencia je tematicky vhodná pre pracovníkov z knižníc, archívov, ale aj pre odborníkov z múzeí a galérií, súkromných reštaurátorov a študentov zaoberajúcich sa knižničnými a archívnymi dokumentmi (knihy, listiny, fotografie, mapy, grafiky ale aj iné materiály z depozitov).

Konferencia je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. Vítaní sú aj študenti stredných a vysokých škôl z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a konzervovania, výskum a príbuzných odborov.

Registrácia nutná