Registrácia plánovaných podujatí na TSK 2021

Podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc prosíme včas zaregistrovať na stránke http://bit.ly/TSK2021Dotaznik a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí.