„Knižnica roka 2020“ – výzva na nomináciu do 28. 2. 2021

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výzvu na nomináciu udelenia ceny ministerky kultúry za výnimočný prínos „Knižnica roka 2020″.

Pravidlá výberu nominanta a informácie k prihláseniu sú zverejnené na stránke Ministerstva kultúry https://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo/cena-ministerky-kultury-kulturne-dedicstvo-a-kulturno-osvetova-cinnost/

Termín na predloženie návrhov: 28. 2. 2021

Prihlášku je potrebné podávať výhradne v písomnej podobe na adresu Ministerstva kultúry SR