„Partnerstvo alebo spojme svoje sily 2021“ – výzva pre program

Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje výzvu zameranú na finančnú podporu projektov členských knižníc „Partnerstvo alebo spojme svoje sily 2021“.

Cieľom výzvy je podpora projektov, ktoré sa zaoberajú odbornou problematikou pre zamestnancov knižníc, alebo ktorých obsahom sú kultúrne a/alebo vzdelávacie aktivity.

Oprávnenými žiadateľmi sú iba členské knižnice Slovenskej asociácie knižníc.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke SAK.