SAKAČIK 2020 – vyhlásenie súťaže

Správna rada Slovenskej asociácie knižníc vyhlasuje súťažSAKAČIK 2020“ – Cena Slovenskej Asociácie Knižníc za Aktívnu ČInnosť Knižnice.

Súťaž bude prebiehať v termíne od 25. 01. 2021 až do 15. 02. 2021 a je určená členským knižniciam Slovenskej asociácie knižníc.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke SAK.