Žiadosť o vyplnenie dotazníka k požičiavaniu elektronických kníh – do 24.1.2021

So žiadosťou o vyplnenie krátkeho Dotazníka k požičiavaniu elektronických kníh sa obracia správna rada SAK a predsedníctvo SSKK na riaditeľky a riaditeľov knižníc v záujme riešenia problematiky požičiavania elektronických kníh knižnicami knižničného systému SR.


Dotazník prosíme vyplniť v termíne do 24.1.2021 a je dostupný na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdHQ14PetIJafFxrLlowOyL8l82UK-S7hfMJYoRkPUFRYklw/viewform.

Vopred ďakujeme spätnú väzbu.