Zasadnutie Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc

2.12.2020 zasadala Správna rada SAK opäť v online prostredí. K hlavným bodom programu patrili témy:

  • Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2021 – 2026
  • Týždeň slovenských knižníc 2021
  • Projekty pre FPU na rok 2021
  • Vyhlásenie programu Partnerstvo alebo spojme svoje sily a SAKAČIK
  • Nový dizajn manuál SAK