Online stretnutie riaditeľov akademických knižníc

26.11.2020 Sekcia akademických knižníc SAK realizovala pracovné stretnutie riaditeľov akademických knižníc v online prostredí. V síce doteraz netradičnej forme, ale veľmi produktívne a ako účastníci zhodnotili, bolo v dnešných časoch koronových aj povzbudzujúce.

Stručný program:

  • služby pre študentov – čo vieme a čo nevieme ponúknuť
  • príprava podkladov pre akreditácie vysokých škôl
  • evidencia publikačnej činnosti – problémy a návrhy na riešenie