Zdieľajme spoločne Facebook

Prezentujte aktivity Vašej knižnice na Facebooku Slovenskej asociácie knižníc, ktorá bola sprístupnená verejnosti 4.7.2019. Cieľom je mediálna podpora aktivít členských knižníc SAK a ich prezentácia verejnosti prostredníctvom sociálnych médií.

Oznamy a fotografie posielajte na mailovú adresu Blanky Snopkovej – členky odbornej skupiny SAK pre edičnú činnosť a marketing knižníc.