Leták „Ako manipulovať s knihami pri ich vrátení v období ohrozenia COVID-19“

Informačný leták v slovenskom preklade Ako manipulovať s knihami pri ich vrátení v období ohrozenia COVID-19 , ktorý je k dispozícii pre účely šírenia a použitia v slovenských knižniciach.
Autorstvo: Odbor ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR

Viac informácií k téme: https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/ochrana-knihovnich-fondu/manipulace-s-knihami-v-dobe-ohrozeni-koronavirem