Coronavírus a opatrenia v knižniciach

Vzhľadom na prenosové schopnosti coronavírusu MK SR pripravuje usmernenie pre prácu s vrátenými knihami a ochrany čitateľov/používateľov a zamestnancov knižníc na Slovensku.

Podľa štúdií vydrží vírus na povrchu materiálov (kov, plast, papier) až do 9 dní. Avšak použitím 62–71% etanolového dezinfekčného prostriedku po dobu jednej minúty sa tento vírus eliminuje.

O usmernení MK SR Vás budeme informovať hneď ako bude známy ďalší postup. Sledujte prosím webovú stránku SAK a portál InfoLib.

Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120300463