Týždeň slovenských knižníc 2020

Týždeň slovenských knižníc 2020 – 21. ročník TSK sa bude konať v dňoch 2. – 8. marca 2020.

Pozvánka na slávnostné otvorenie TSK 2020
Pozvánka na slávnostné otvorenie TSK 2020 – pre tlač
Plagát s programom TSK 2020
Plagát TSK 2020

Dotazníky k Týždňu slovenských knižníc 2020

1. V prvom dotazníku nás do 20.2.2020 informujte o počte podujatí a o nových a mimoriadnych podujatiach, ktoré pre návštevníkov počas TSK pripravujete (informácie budú použité k príprave tlačovej správy k TSK, v rozhovoroch pre médiá, na propagáciu počas slávnostného otvorenia TSK a pod):

Dotazník č. 1: http://bit.ly/TSK2020Dotazik

2. Druhý dotazník prosíme vyplniť až po ukončení TSK, v termíne do 16.3.2020.

Dotazník č. 2: http://bit.ly/TSK2020Vyhodnotenie